Ein kjærleik som ingen andre

Dykkar Historie

/

Når eg møter deg på bryllaupsdagen, ver sikker på at mitt hovudfokus er på å gi deg den beste opplevinga du kan tenkje deg når det kjem til fotografering. Mi erfaring frå 100+ bryllaup vil du kunne bruke for alt det er verdt i forkant med planlegginga og ikkje minst få oppleve på sjølve bryllaupsdagen! 

Det er vanskelig å setta fram i ord kor mykje glede og entusiasme eg kjenner på for kvart bryllaup eg får fotografera!

Kvifor eg ikkje kan vente med å fotografera ditt bryllaup!

DU er HER fordi ... Du har FUNNE den EINE.

INVESTERING

Dette og mykje meir

Minner for resten av Livet

+ Planleggingsmøte

La oss treffast enten i Sogndal eller via Zoom for ein samtale der me snakkar om dykkar ynskjer for den store dagen!

+ Heildagsfotografering

Frå morgon til kveld - 10 timar, skreddarsydd timeplan.

+ Handlaga Album

Eit handfast minne for gamle og nye familiemedlemmar. 

+ Bomull - prints

Rett og slett noko av det finaste ein kan printe bileta på. 

+ Omlag 500 bileter

Handplukka og nøye
etterbehandla til å fortelje
bryllaupsdagen din i sin heilskap.
Av høgast kvalitet, til fri bruk.

+ Webgalleri

Eit galleri som du har adgang til kor tid som helst. Kan delast med familie og venner! 

/

Album

Handlaga

Bryllaups

Me deler bileter på sosiale medier som aldri før, men einskilde ting er for unike til å bli liggande der eller på ein harddisk. Slik som bryllaupsbileta dine. Det er så kjekt å halde eit fysisk album medan du blar gjennom og samstundes kan fortelje historiane. Ikkje berre i dag, men for åra som kjem. Med gamle og nye familiemedlemmar.

Albuma eg tilbyr er handlaga og eg jobbar tett med min print lab slik at eg heile tida kan tilby best mogleg resultat. Det er fantastisk å sjå bileta komme til live, og det er spennande kvar gang eit album kjem attende til meg. Eg brukar mykje tid på å designe albuma samt å sjå til at alle bileta er perfekte. Det er virkelig ein stor belønning å halde på det ferdige produktet.

Eg tilbyr to ulike typar album med fantastisk papirkvalitet, i tre ulike størrelsar med mange fine omslag å velge mellom. Med eigen skreddarsydd nettbutikk til dine bileter kan du bli med på heile designprosessen.

"Endre fikk oss til å slappe av under fotograferingen,
ha det gøy, nyte øyeblikket, og fikk fram det beste i oss."

Oda & Arild

+ 10 Timars fotografering (verdi 48 990,-) 
   Eg er der frå byrjinga til slutt

+ Handlaga album (verdi 9900,-)
   set deg godt tilbake og gjennoplev dagen

+ Planleggingsmøte i forkant
   me planlegg alle detaljane

+ Om lag 500 bileter
   i høgast kvalitet
 
+ Webgalleri (verdi 300,-) 
   som ein kan dele med familie og venner

Total verdi 59 190,-inkl. mva.*Transport- og reisekostnader utanfor Sogndal kommune kjem i tillegg. 


kun det beste 01

Pakken som inkluderar album

Din pris 42 990,- inkl. mva*

+ 6 timar fotografering (verdi 41 900,-)
 
+ Planleggingsmøte i forkant
me planlegg alle detaljane

+ Om lag 500 bileter
av høgast kvalitet

+ 2000,- rabatt på handlaga album

+ Webgalleri (verdi 300,-)
som ein kan dele med familie og vennerTotal verdi 41 200,- inkl. mva*Transport- og reisekostnader utanfor Sogndal kommune kjem i tillegg. 

det du treng 02

Fotografering store delar av dagen

Din pris 36 900,- inkl. mva*

+ 4 timar fotografering (verdi 33 900,-)

+ Planleggingsmøte i forkant
me planlegg alle detaljane

+ Om lag 150 bileter
av høgast kvalitet

+ 1000,- rabatt på handlaga album

+  Webgalleri (verdi 300,-)
som ein kan dele med familie og vennerTotal verdi 34 200,- inkl.mva*reisekostnader utanfor Sogndal kommune kjem i tillegg. 

Tidlaus

For deg som ynskjer dei klassiske brudebileta

Din pris 32 900,- inkl. mva*

tilleggstenester

di reise har såvidt byrja

Enten du planlegg noko spesielt på morgonen på sjølve bryllaupsdagen, eller ein samankomst i forkant/etterkant, så hjelper eg dykk meir enn gjerne med å fange alle augeblikka.
Legg enkelt til nokre ekstra timar til dykkar pakke.

Ekstra Timar 4890,-

Ekstra timar

Ynskjer du å få ein smakebit av bryllaupsdagen umiddelbart etter bryllaupet?
Legg inn denne ekstra tenesta så får de eit utvalg bileter tilsendt maks 24 timar etter bryllaupet!

Sosial Media Pakke 1600,- 

Sosial Media Pakke

Ekspress Levering

Vil du helst sleppe å venta 9 veker på å få bileta? Hopp over køen og legg inn ekspress levering av bileta. Du motek alle bileta i løpet av maks 2 veker

Ekspress Levering 2600,-

PÅ DIN

Lyden av latter og klirrande glas

BRYLLAUPSDAG

Eg er på plass i god tid før eg byrjar fotograferinga. Eg vil passe på at alle (spesielt du) er 100% komfortabel for dagen som kjem.

Frå start til slutt vil eg væra der for å dokumentera kjærleikshistorien din og alle dei artige augeblikka som utspelar seg. Eg skal til og med syte for å knipsa bileter av situasjonar som kanskje har gått forbi ubemerka - det er dei beste!

EG LOVAR DEG

Mitt fokus vil væra på å gi deg ei nydelig samling bileter, som du for alltid kan minnast med glede. Så når du ser gjennom bileta vil minner komma til live, og det vil væra som om du er der og gjer alt på nytt.

Gjennom dagen vil eg væra til stades for å fanga alle dyrebare augeblikk, inkludert dei du og ingen andre får med seg. 

Enten du ynskjer at eg skal jobbe i bakgrunnen, for å fange dei ekte augeblikka eller eg skal ta regien for å samla alle til gruppebileter så vil eg væra fotografen du treng.

Mitt fokus vil væra på å gi deg ei nydelig samling bileter, som du for alltid kan minnast med glede. 

Ein historie

Deg & Din

/

behandling

etter

La oss starte planlegginga!

Etter bryllaupsdagen din så sit eg igjen med utruleg mange augeblikk i form av bileter. For min del er dette ein stor del av jobben. Eg set meg ned for å velge ut dei aller beste, og ser til at ingenting blir oversett. Denne jobben blir gjort for at du skal sitte igjen med eit best mogleg resultat frå din store dag. 

Alle justeringar som trengst vil bli gjort på kvart bilete, slik at du skal kunna oppleva bryllaupsdagen din igjen og igjen i åra som kjem. 

for åra som kjem

den perfekte løysinga for å dekke dagen med levande bileter

VIDEOGRAF

Dette er ein god idé viss:

Uansett kor mykje ein skulle ynskje å stoppe tida og ta innover seg alle dei unike augeblikka i løpet av bryllaupsdagen, så er dette vanskeleg.

Video frå den store dagen gjer det mogleg, og du kan gjennoppleve alle dei fantastiske augeblikka, igjen og igjen.
Du vil ha ein cinematisk (film) opplevelse å sjå tilbake på frå dagen din.

Du ynskjer god kvalitet på bilete og lyd frå alle talar og vigsla.

Du vil forevigvara fleire levande augeblikk av familie og venner.

Ein historie

Deg & Din

/

Videografen som eg jobbar med heiter Fedor Duhrmann, ein utruleg dyktig og dedikert mann opprinnelig frå Berlin busatt i Sogndal.

Saman skapar me minner som du kan sjå tilbake på i åra som kjem. 
Ekte augeblikk, ekte film. 

+ 10 Timars videograf (40 990,-) 

+ 10 - 15 minuttars bryllaupsfilm

+ Høgdepunktsfilm

+ Opptak av alle talar (2900,-)

+ Opptak av heile vigsla (2900,-)

+ Droneopptak (2900,-)

+ Planleggingsmøte i forkant
   me planlegg alle detaljane


45 600,- inkl. mva.

40 900,- inkl. mva.

*reisekostnader utanfor Sogndal kommune kjem i tillegg. 

alt du vil ha 01

Pakken for deg som vil ha alt! 

+ 6 timar videograf (verdi 38 900,-)

+ 10 - 15 minuttars bryllaupsfilm

+ Opptak av alle talar (2900,-)

+ Opptak av vigsla (2900,-)
 
+ Planleggingsmøte i forkant
me planlegg alle detaljane

42 700,- inkl. mva

38 900, – inkl. mva*

*reisekostnader utanfor Sogndal kommune kjem i tillegg. 

Essensen 02

Pakken for deg som vil ha store delar av dagen dekka. 

+ 10 timar videograf (verdi 36 900,-)

+ 10 - 15 minuttars bryllaupsfilm

+ Planleggingsmøte i forkant
me planlegg alle detaljane
  
36 900,– inkl. mva*


*reisekostnader utanfor Sogndal kommune kjem i tillegg. 

Tidlaus 03

For deg som ynskjer høgdepunkta.

Slideshow

FRÅ DIN DAG :

Alle Dine Høgdepunkt /

Lyst å sjå korleis ein bryllaupsdag kan sjå ut? 
La deg innspirera av brylaupet til Ingelin og Håvard. 
Balestrand vart destinasjonen for eventyret.

sjå kva dei svarar ...

Eg tok ein prat med Kaia og Mathias for å høyre korleis dei opplevde meg som fotograf. 

Korleis opplevde de å ha endre som fotograf?

Ta Kontakt

Kvar historie er unik

DEG & DIN

eiN historie